гр. Хаджидимово
Река Места
Река Места
Места е река, която протича през югозападна България и през територията на Гърция. 
Образува се от сливането на реките Черна Места и Бяла Места, които извират от Рила. 
След сливането на притоците Черна Места и Бяла Места, Места има по-полегати брегов
е, по които расте предимно широколистна растителност. 
. Места преминава през живописния пролом Момина клисура, който свързва Разложката с Гоцеделчевската котловина. 
Места напуска България през Хаджидимовския пролом. Места е реката с най-голяма средна надморска височина измежду реките в България. Средната ѝ надморска височина е 1318 м.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.